Quyền Miễn trừ Trách nhiệm

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Bạn đồng ý rằng Bạn tự chịu trách nhiệm với bất kỳ rủi ro nào trong việc sử dụng các nội dung trên Trang Web, Sản phẩm, Dịch vụ, Nội dung Khoá học hay tài liệu. 

Chúng tôi luôn đảm bảo Bạn có thể truy cập Trang Web, Sản phẩm và Dịch vụ không bị gián đoạn, nhưng không có ràng buộc pháp lý nào đối với việc này. 

Chúng tôi không cam kết Trang Web hoàn toàn không bị gián đoạn hay không có lỗi kỹ thuật; cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả hay hậu quả từ việc sử dụng thông tin trên Trang Web.

Trong bất cứ trường hợp nào, Chúng tôi và những người chịu trách nhiệm xuất bản, đăng tải, chia sẻ nội dung trên Trang Web sẽ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM với bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, vô tình, cố ý, xuất phát từ việc sử dụng hay không có khả năng sử dụng thông tin trên Trang Web, từ các Sản phẩm hay Dịch vụ, Nội dung khoá học hay Tài liệu.

Quyền Miễn trừ Trách nhiệm quy định trong Điều khoản này áp dụng cho tất cả mọi thiệt hại hay tổn thất xảy ra trong các trường hợp bất khả kháng về khả năng hoạt động, lỗi kỹ thuật, gián đoạn đường truyền, lỗi phần cứng, lỗi phần mềm, virus máy tính, mất cắp, xâm nhập trái phép, các trường hợp tai nạn, thảm hoạ, mất quyền truy cập hoặc kiểm soát, hoặc trong bất kỳ tình huống bất khả kháng nào.

Trong những trường hợp hệ thống bị gián đoạn – vì lý do bảo trì, nâng cấp hay các vấn đề kỹ thuật khác theo kế hoạch, hoặc các vấn đề hệ thống gây gián đoạn ngoài dự kiến – Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không bị ràng buộc và không chịu trách nhiệm cho các vấn đề sau:

Không thể truy cập được Trang Web, các Sản phẩm và Dịch vụ, hoặc các ứng dụng nhúng của bên thứ 3;
Chậm trễ, sai lệch, hay thất thoát dữ liệu, thông tin, giao dịch hay bất kỳ nội dung nào xảy ra trong quá trình hệ thống bị gián đoạn
Gián đoạn do các nhà cung cấp, bao gồm không giới hạn các nhà cung cấp mạng internet, hạ tầng máy chủ, điện, các ứng dụng nhúng của bên thứ 3, các đơn vị viễn thông và đường truyền.

Bạn cũng đồng ý rằng Chúng tôi sẽ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM đối với các hành vi gây tổn thất, thiệt hại, sai trái, phạm pháp của các bên thứ 3, các nhà cung cấp hoặc các người sử dụng khác trên Trang Web. Mọi thiệt hại hay tổn thất – nếu có – sẽ được quy kết trách nhiệm cho cá nhân hoặc tổ chức gây ra.

Bạn cũng đồng ý rằng phạm vi trách nhiệm và đền bù, nếu có, của Chúng tôi và các đối tác, người sử dụng, nhân viên, cộng tác viên, hay bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác có liên quan (dù có hay không có hợp đồng hay thoả thuận), liên quan đến các Sản phẩm và Dịch vụ, Nội dung Khoá học hay tài liệu, sẽ không vượt quá mức phí mà bạn đã trả cho Chúng tôi cho loại Sản phẩm hay Dịch vụ mà bạn sử dụng. Trong trường hợp bạn có góp ý, thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ: info@35.198.247.139

Ban Biên Tập, iDauTu.com
Trân trọng kính chào!

Share.

About Author

Leave A Reply

%d bloggers like this: